submit


Die inligting wat ingesamel is bedoel om CCM Maatstaf Groep om te verseker dat die stuur van jou nuusbrief. Hulle sal ook gebruik word onderhewig aan die opsies wat geskryf is vir die doeleindes van die advertensie gerig. Jy het’n reg van toegang en regstelling van jou persoonlike data, sowel as om te versoek dat die skrap, binne die perke wat deur die wet. Jy kan ook op enige tyd te hersien jou opsies in terme van fokus. Leer meer oor ons privaatheid beleid

About